פורסם ב”שיחות”, יולי 2016

במאמר אציג מודל לטיפול זוגי המבוסס על גישת “תרפיה מוכוונת התמקדות”. הפסיכולוג והפילוסוף יוג’ין ג’נדלין המודל מיישם את הפילוסופיה המקבלת, הנוכחת והמאפשרת של ההתמקדות בעבודה הטיפולית. עם זוגות מטרתו להביא לתפקוד מווסת ומאוזן יותר של אותן מערכות זוגיות קונפליקטואליות בהן נוטים בני הזוג להיות תוקפניים וביקורתיים זה כלפי זה, להסתגר ולהתכנס, ולעתים אף לקפוא רגשית ותפקודית. התהליך לפי מודל זה יוצר אצל בני הזוג עוגן בטוח, המתאפיין בהקשבה הדדית מדויקת וסקרנית לחוויות, לתחושות ולצרכים של בן/בת זוגם. במאמר אסקור ארבע הנחות יסוד ושבעה שלבים, עליהם מבוסס המודל באמצעות הצגת מקרה אתאר את תהליך העבודה ואפרט את תפקיד המטפל ואת הקשיים ביישום המודל.

מאת ליאורה בר נתן

 

לקריאה והורדת המאמר המלא